CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: chức danh giáo sư

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phải công bố bao nhiêu tác phẩm để đạt được chức danh Giáo sư? Theo đuổi học vị Giáo sư liệu có là trở ngại đối với các nhà nghiên cứu (đặc biệt là nữ) trong việc lập gia đình và sinh con?