CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: cinema

Liệu trí thông minh nhân tạo có thể thực hiện các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, ví dụ như làm phim?
Bài bình luận về một bộ phim rất Á Đông, xoay quanh một lời nói dối.
One of the most powerful speeches of the 2005 American film Coach Carter was delivered inside a library, which may seem odd for a sports movie.
Tác giả Todd VanDerWerff của Vox đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của mảng báo chí phê bình văn hóa