CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: citation

Một khái niệm khoa học, mặc dù sai, nhưng khi trở nên quen thuộc thì sẽ rất khó khăn để có thể lật tẩy và loại bỏ nó một cách triệt để.
Tác giả Mohamed Elgandi (University of British Columbia, Canada) đưa ra một góc nhìn lý thú về đặc trưng các nghiên cứu giàu trích dẫn.
SSRN nâng cấp dịch vụ thống kê trích dẫn với thuật toán mới và sự kết nối với CrossRef.
Các nghiên cứu sử dụng dấu gạch nối (–) trong tên bài có thể ảnh hưởng đến thống kê trích dẫn về lâu dài.
Một nhà nghiên cứu năng suất cao có thể công bố hàng chục nghiên cứu mỗi năm. Đôi lúc, theo dõi từng công bố thôi cũng đã là một quá trình đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, công sức bỏ ra để chăm sóc những công bố khoa học đó sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho sự nghiệp của mỗi nhà nghiên cứu.