CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: CiteScore

Mới đây, Clarivate đã chính thức công bố Journal Citation Reports 2021 với cập nhật Journal Impact Factor 2020.
Ngày 23-6-2020, CiteScore 2019 đã được Scopus cập nhật cùng với cách tính mới.
Bên cạnh Journal Impact Factor hay CiteScore, Eigenfactor cũng là một hệ số tác động nổi bật với khả năng đồ thị hóa dữ liệu ấn tượng.
Với khoản đầu tư 29 triệu đôla này, Trung Quốc muốn nâng cao vị thế của các tạp chí khoa học nội địa trong cộng đồng xuất bản khoa học quốc tế.
Năm 2018, Việt Nam có 10 nghiên cứu KHXH&NV được công bố trên các tạp chí có hệ số tác động cao.