CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Clarivate Analytics

Clarivate đã chính thức công bố Journal Citation Reports (JCR) 2019.
Ngày 1 tháng 10 tới, Hội đồng giải thưởng Nobel sẽ bỏ phiếu để chọn ra những công trình sẽ được trao danh dự cao quý nhất của khoa học. Từ năm 2002, với tiềm lực từ kho dữ liệu Web of Science, Clarivate Analytics đã đưa ra dự đoán về những nhà nghiên cứu có khả năng đạt giải Nobel hằng năm thông qua Citation Laureates.
Mùa hệ số tác động 2018 đã thực sự vào chính vụ với công bố báo cáo Journal Citation Reports 2018 với hệ số tác động Journal Impact Factor cho các tạp chí năm 2017.