CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Coffee growing

Nghiên cứu thực hiện tại Đắk Lắk, tìm hiểu các tác động kinh tế của phương pháp bền vững và canh tác thông thường trong sản xuất cà phê của những hộ nông dân nhỏ.
Nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng bền vững trong sản xuất cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
Nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng tích cực của việc chứng nhận chuẩn bền vững đối với hiệu suất của ngành sản xuất cà phê, đồng thời chỉ ra xu hướng hội tụ năng suất của nông dân đã được chứng nhận và chưa được chứng nhận