CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Collaborative marketing

Ba tác giả Ngô Trà My, Rob Hales và Gui Lohmann đến từ đại học Griffith, Úc đã công bố 2 nghiên cứu liên tiếp về các doanh nghiệp du lịch cộng đồng trong tháng 3 vừa qua.