CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: community vaccination program

Tính đến 16/07/2021, sau gần hai năm hoành hành trên khắp thế giới, đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của hơn 4 triệu người và khoảng 189 triệu người đã bị lây nhiễm [1]. Bên cạnh đó, nền kinh tế toàn cầu cũng tổn thất nặng nề khi các quốc gia sử dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus. Chỉ từ những ngày cuối năm 2020 trở đi thì tình hình mới dần khả quan hơn khi nhiều quốc gia trên thế giới cấp phép khẩn cấp và bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 [2].