CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Cost of publishing

Hàng ngàn nhà nghiên cứu tại châu Âu không thể truy cập tài liệu từ nhà xuất bản Elsevier sau khi đàm phán giữa các thư viện và nhà xuất bản này bất thành.
Gã khổng lồ sở hữu Scopus mới đây đã phản công trước Đức và Thụy Điển sau khi thương lượng hợp đồng gặp trục trặc. Kết quả của trận "so găng" này sẽ ảnh hưởng lớn đến khoa học mở trong tương lai.