CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: creativity methods

Công bố được tài trợ bởi National Science Foundation, National Institute on Aging, National Institutes of Health’s Office of Behavioral and Social Sciences Research, Ewing Marion Kauffman and Alfred P. Sloan foundations chỉ ra những nhà nghiên cứu sau này được nhận phần thưởng cao quý nhất là GT Nobel Kinh tế cơ bản cho thấy 2 kiểu loại năng lực sáng tạo, và tương ứng với 2 giai đoạn của đời người.
Một vài suy nghĩ và cảm nhận về bộ phim The Big Short (2015), dựng theo cuốn sách cùng tên của Michael Lewis