CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: CrossRef

Một lần nữa chúng ta lại ngóng xem tiếp theo các "đại gia" dữ liệu khoa học ISI Web of Science và Scopus sẽ thi triển công phu gì trên vương quốc ấn phẩm khoa học mà họ đang làm mưa làm gió.
CrossRef vượt mốc 100 triệu bản ghi vào tháng 9 vừa qua.