CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: cultural criticism

Phép so sánh thú vị của Ricky Gervais, danh hài nước Anh, và những điều đáng học tập từ cuộc sống của những danh hài. Thật đáng suy ngẫm.
Sự phát triển của dòng phim anh hùng chứng kiến một tiểu văn hóa trở thành tâm điểm, và phản ánh những tư tưởng, vấn đề trong suốt hai thập niên đầu thế kỉ 21.
Tác giả Todd VanDerWerff của Vox đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của mảng báo chí phê bình văn hóa