CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Cuộc sống

Phép so sánh thú vị của Ricky Gervais, danh hài nước Anh, và những điều đáng học tập từ cuộc sống của những danh hài. Thật đáng suy ngẫm.
"Cuộc sống không phải là một trận. Thậm chí một trận đấu cũng không là một trận đấu. Một trận đấu là khởi đầu của một chuỗi các trận đấu, là khởi đầu của một giải đấu." - Jordan Peterson, BS tâm lý và GS ngành tâm lý học tại ĐH Toronto, Canada.