CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Cuộc sống

Sự bùng nổ trên toàn cầu của virus COVID-19 đã và đang là một thách thức không hề nhỏ cho toàn xã hội nói chung và giới học thuật, khoa học xã hội nói riêng. Trong bối cảnh này, tác giả Michael Taster – Quản lý biên tập trang blog của London School of Economics - đã có những chia sẻ cá nhân về vai trò của khoa học xã hội ở thời điểm hiện tại dưới tiêu đề “Editorial: Social science in a time of social distancing”.
Một nghiên cứu mới ra đã phân tích những quan điểm của người lái xích lô để đưa ra một số đề xuất trong việc xóa đói giảm nghèo.
Phép so sánh thú vị của Ricky Gervais, danh hài nước Anh, và những điều đáng học tập từ cuộc sống của những danh hài. Thật đáng suy ngẫm.
"Cuộc sống không phải là một trận. Thậm chí một trận đấu cũng không là một trận đấu. Một trận đấu là khởi đầu của một chuỗi các trận đấu, là khởi đầu của một giải đấu." - Jordan Peterson, BS tâm lý và GS ngành tâm lý học tại ĐH Toronto, Canada.