CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: dân tộc Chăm

Đối với các dân tộc thiểu số, sự hạn chế tiếp xúc với khoa học kĩ thuật hiện đại dường như là một trở ngại trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu. May mắn thay, họ vẫn có một “công cụ” hữu ích bên mình, chính là những kinh nghiệm dân gian được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bài viết sau đây về người Dao, dân tộc lớn thứ 9 tại Việt Nam, sẽ cho chúng ta biết thêm những thông tin chi tiết.
Tác giả Phan Hào và công cuộc bảo tồn di sản văn hóa người Chăm