CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: đêm dài lắm mộng

Hà Nội đã mưa 3 ngày nay. Mưa lạnh, gió bấc. Cái rét càng ngấm sâu hơn khi đợi chờ những cái gật và lắc của các cây bút phản biện. Hồi hộp ngóng trông quyết định biên tập chẳng lúc nào giống lúc nào...