CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Depression

Nghiên cứu mới điều tra về trầm cảm ở các sinh viên quốc tế và nội địa tại Nhật Bản.
Trong năm 2018, liên tiếp những cáo buộc bắt nạt và quấy rối hướng tới các nhà khoa học đầu ngành được đưa ra. Những vụ việc này đã tác động và khiến các quỹ tài trợ cũng như viện nghiên cứu phải đưa ra các chính sách và hành động mạnh tay.
Nghiên cứu mới về sự hiểu biết về bệnh trầm cảm của những người phụ trách sức khỏe tại các cơ sở y tế cộng đồng tại Việt Nam.