CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Đồng bằng sông Cửu Long

Không chỉ ở các thành phố lớn mà ngay tại đồng bằng sông Cửu Long thì người dân cũng sẵn sàng chi chả cho các sản phẩm gạo sạch, thân thiện với môi trường.