CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Dữ liệu mở

Bài viết trình bày một vài quan điểm về việc tối giảm mối đe dọa đối với quyền riêng tư và tự do lựa chọn trong kỉ nguyên data.
Trong một bài bình luận trên tạp chí Nature Scientific Data, nhóm nghiên cứu của tác giả Sansone (ĐH Oxford) đã đưa ra quan điểm cổ vũ những ảnh hưởng tích cực của những cơ sở hạ tầng dữ liệu mở đang được tạo ra và phát triển hàng ngày để phục vụ cho mọi nhà khoa học trên thế giới.