CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: East Asia science

Các cơ quan chính phủ, nhà máy điện hạt nhân và các cơ quan dịch vụ khẩn cấp không cung cấp dữ liệu về mức độ phóng xạ Fukushima cho công chúng sau thảm họa, và duy trì ảo tưởng về sự an toàn. Trước sự việc này, người Nhật đã tìm cách thu lấy những dữ liệu riêng và đáng tin cậy để tự bảo vệ.
Bên cạnh Trung Quốc và Nhật Bản, một số quốc gia Đông Á cũng đang dần trở thành các trung tâm nghiên cứu mạnh thông qua khoa học ứng dụng và giải quyết các vấn đề nội tại.