CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Elon Musk

Phòng lab OpenAI tạo ra một chú AI phức tạp đến nỗi
Cả nguyên tổng thống Mỹ, Barack Obama và tỷ phú Elon Musk đều đã có những công bố trên những tạp chí khoa học uy tín.
Công ty của tỷ phú Elon Musk, SpaceX vừa thực hiện thành công phóng hệ thống thu gom phế liệu vũ trụ lên quỹ đạo