CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: employment

Nghiên cứu về sự khác biệt trong chiến lược làm tăng khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam, Úc, và Nhật.
Nghiên cứu mới về công việc của người chuyển giới và kinh doanh tại Việt Nam. Hai tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đảm bảo công việc cho người chuyển giới.
Chuyển giới để định hình lại giới tính của mình đã là một lựa chọn khó khăn nhưng sau khi chuyển giới, những người này còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đó là câu chuyện ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam.
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Tài chính công bố các kết quả về ảnh hưởng của gia tăng cạnh tranh trong nhập khẩu và việc làm.
Điều tra về tăng trưởng cho mọi người trong lĩnh vực du lịch qua sự phát triển tại Vịnh Hạ Long