CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: entrepreneur

Tác giả Phan Quang Anh mới đây công bố nghiên cứu mới về thị trường game online tại Việt Nam. Đây là một trong những nghiên cứu về game đầu tiên tại Việt Nam.
Chuyển giới để định hình lại giới tính của mình đã là một lựa chọn khó khăn nhưng sau khi chuyển giới, những người này còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đó là câu chuyện ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam.