CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Environment science

Hai nhà nghiên cứu đến từ University of California, Irvine, Hoa Kỳ cho rằng khoa học tự nhiên – công nghệ và khoa học xã hội – nhân văn cần chung sức để giải quyết biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường.
Nature với lưới kết nối khổng lồ của hơn 4070 nhà khoa học nghiên cứu về Trái Đất và môi trường.