CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: environmental protection

Nghiên cứu định tính về các tác động kinh tế, xã hội, và môi trường của việc khai thác mỏ tại một số cộng đồng khai thác và không khai thác mỏ tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Elizabeth Kolbert kể lại câu chuyện về những nhà khoa học viết về về sự biến mất của các đối tượng nghiên cứu của mình như băng hay san hô, đó cũng là sự biến mất của một phần của thiên nhiên Trái Đất.
Tác động của con người đến các loài động vật không chỉ dừng lại ở các loài vật lớn mà côn trùng hay bò sát cũng bị ảnh hưởng, dù gián tiếp hay trực tiếp.
Bức ảnh rất ấn tượng về môi trường.