CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: E-trust

Sự phát triển của các dịch vụ như Now.vn hay GrabFood tại Việt Nam đã giúp người tiêu dùng có thể đặt đồ ăn qua mạng một cách tiện lợi. Nay đã có một nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực đang lên nhanh này.
Người Việt Nam vốn có sự nghi hoặc cao trước những thay đổi và sự do dự cũng như thiếu tin tưởng trước thương mại điện tử là một vấn đề như vậy. Tuy nhiên, những website bán hàng online như Lazada không phải là không thể phát triển trong môi trường Việt Nam.