CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: European Association of Science Editors

Nửa đầu năm 2021 đã khép lại, tiếp tục các khó khăn do đại dịch COVID-19. Năm nay cũng là năm đầu tiên Hiệp hội các Biên tập viên Khoa học Châu Âu (European Association of Science Editors – EASE) tổ chức đại hội hoàn toàn trực tuyến.
“Sàn đấu” Hiệp hội Các nhà biên tập khoa học châu Âu vừa chứng kiến trận so găng quyết liệt giữa hai đối thủ cân tài, cân sức: Chủ tịch chi hội EASE Việt Nam TS. Vương Quân Hoàng và TS. Haseeb Md. Irfanullah, Ban Biên tập Tạp chí Learned Publishing.
Chi hội EASE Việt Nam tổ chức chương trình Bàn tròn học thuật: Quốc tế hóa hoạt động biên tập, phản biện và xuất bản khoa học - những yêu cầu và thách thức mới, vào tối ngày 17-06-2021 vừa qua. Đây là chương trình thuộc chuỗi các hoạt động của Đại hội EASE lần thứ 15.
Tạp chí chính thức của Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu (EASE)—European Science Editing—đã có các thay đổi về cơ cấu và chính thức chuyển sang nhà mới, trở thành tạp chí mở và xuất bản online hoàn toàn.
Ngày 9/2/2020, bản tiếng Việt chính thức bộ hướng dẫn SAGER về giới và bình đẳng giới trong nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu (EASE) được hoàn thành. Hiện bản dịch đã được lưu hành trên trang chủ của EASE.