CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: European Association of Science Editors

Ngày 9/2/2020, bản tiếng Việt chính thức bộ hướng dẫn SAGER về giới và bình đẳng giới trong nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu (EASE) được hoàn thành. Hiện bản dịch đã được lưu hành trên trang chủ của EASE.
Phó tổng biên tập tạp chí The Lancet Psychiatry, Joan Marsh, giới thiệu về Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu trên Elsevier Connect.
Kết quả khảo sát mới cho thấy số lượng trường hợp bản thảo đạo văn thực tế ít hơn so với cảm nhận của biên tập viên.
Nhận lời mời của ban tổ chức bàn tròn Springer Nature và Nature Research do iGroup và Digital Science chủ trì, đại diện SSHPA sẽ tham dự.
Hiệp hội Các nhà biên tập khoa học Châu Âu (EASE) mới đây đã giới thiệu chi hội tại Việt Nam.