CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Evolution

Nghiên cứu mới trên PNAS đã chỉ ra sự phức tạp trong biểu cảm khuôn mặt của các chú chó, và sự phức tạp này có liên quan tới quá trình chúng trở thành bạn của con người.
tags: Dog , Evolution , PNAS