CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: false idea

Một khái niệm khoa học, mặc dù sai, nhưng khi trở nên quen thuộc thì sẽ rất khó khăn để có thể lật tẩy và loại bỏ nó một cách triệt để.