CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Fasting

Mọi người đều biết về tầm quan trọng của việc ăn uống đủ chất, song không phải ai cũng biết rằng việc nhịn ăn cũng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thêm thông tin về các phương pháp nhịn ăn cũng như lợi ích (fasting).
David Blaine chứng minh cho mọi người thấy sự kết nối gần gũi giữa khoa học và ảo thuật ra sao.