CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: FDI

Nguồn vốn FDI có giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững? Một nghiên cứu mới do tác giả Nguyễn Hoàng Việt (ĐH Thương Mại, HN) dẫn dắt đã chỉ ra nhiều khía cạnh sâu xa của vấn đề này.