CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: film

Liệu trí thông minh nhân tạo có thể thực hiện các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, ví dụ như làm phim?
Các nhà nghiên cứu người Hàn Quốc đang phát triển một trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dự đoán mức độ thành công của một bộ phim dựa trên nội dung của nó.
Tác giả Todd VanDerWerff của Vox đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của mảng báo chí phê bình văn hóa