CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Film Review

Bài bình luận về một bộ phim rất Á Đông, xoay quanh một lời nói dối.
Một vài suy nghĩ và cảm nhận về bộ phim The Big Short (2015), dựng theo cuốn sách cùng tên của Michael Lewis