CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: firm performance

Nghiên cứu mới về ảnh hưởng của hạ tầng giao thông tới hiệu suất của doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, vốn nổi tiếng về hệ thống sông ngòi và điều kiện thiên nhiên lý tưởng.
Nghiên cứu mới phân tích về mối liên hệ giữa khả năng cạnh tranh, mức lương, các đặc tính của CEO và hiệu suất của doanh nghiệp.