CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Foucauldian framework

Để có góc nhìn khái quát nhất về sự chuyển đổi trên phương diện luật pháp và xã hội học của bản án tử hình ở Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, tác giả Trần Kiên và Vũ Công Giao ( Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội ) đã tiến hành nghiên cứu về đề tài này.
Phân tích hai bộ phim truyền hình Người Hà Nội (1996) và Chuyện phố phường (2002) sử dụng khung khái niệm của Foucault về nghệ thuật của chính phủ (governmentality) và công cụ (Dispositif).