CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Galaxies MDPI

Bức ảnh “mờ mịt” chụp lại hố đen vũ trụ tại trung tâm thiên hà M87 là nỗ lực của hàng triệu giờ lao động của hơn 200 nhà nghiên cứu đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới.