CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: gender discrimination

Nhà xuất bản MDPI phỏng vấn ngắn nhà nghiên cứu Sylvia Beyer, chuyên gia về khác biệt giới tính khác biệt giới tính trong nhận thức của bản thân tại các ngành nghề chủ yếu là nam giới.
Điều tra mới đây chỉ ra sự phân biệt giới tính rõ rệt ở các giải thưởng y sinh trong giai đoạn 1968-2017. Kết quả chỉ ra các nhà nghiên cứu nữ thường ít được nhận các giải thưởng danh giá hơn và cũng kém hơn về giá trị kinh tế.
Bằng việc phân tích dữ liệu của Vietnam Access to Resources Household Survey (VARHS) các năm 2013-2014, nhóm tác giả đã chỉ ra nam giới được đặc cách vay tiền hơn sơ với nữ giới.