CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: GitHub

Tác giả Hoàng Phương Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) giới thiệu chương trình Việt bayesvl, được xuất bản chính thức trên CRAN ngày 24/5/2019. Bài viết gốc được đăng trên báo Khoa học và Phát triển.
GitHub triển khai chương trình tài trợ cộng đồng cho các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở GitHub Sponsors.
Tác giả Atma Ivancevic gợi ý những điều cần nhớ dành cho các nhà khoa học khi học lập trình
tags: Code , GitHub , Programming