CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: GS Hồ Tú Bảo

Ngày 2-1-2020, tại trụ sở Viện Toán cao cấp (VIASM), trong khuôn viên ĐH Bách Khoa, GS. Ngô Bảo Châu (VIASM) và TS. Hồ Xuân Năng (Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa) đã có phiên làm việc chính thức với dự án xây dựng CSDL ngành toán học.