CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: healthcare

Mọi người đều biết về tầm quan trọng của việc ăn uống đủ chất, song không phải ai cũng biết rằng việc nhịn ăn cũng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thêm thông tin về các phương pháp nhịn ăn cũng như lợi ích (fasting).
Giải thưởng nhiếp ảnh khoa học Wellcome Photography Prize hướng đến các vấn đề sức khỏe mà xã hội gặp phải, cũng như ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe tới con người. Năm nay, giải thưởng tập trung vào 4 chủ đề: Sự bùng phát bệnh dịch (Outbreak), Quan điểm xã hội (Social Perspectives), những thế giới ẩn giấu (Hidden Worlds), tiêu điểm y tế (Medicine in Focus).