CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: innovation

“What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” — T.S. Eliot
Kể từ khi Macron trở thành tổng thống, Pháp - một cường quốc khoa học với truyền thống và thành tựu hàng đầub - đã có những bước đi vững chắc trên đường đua khoa học đỉnh cao.