CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: ISI Web of Science

Một lần nữa chúng ta lại ngóng xem tiếp theo các "đại gia" dữ liệu khoa học ISI Web of Science và Scopus sẽ thi triển công phu gì trên vương quốc ấn phẩm khoa học mà họ đang làm mưa làm gió.
Thi thoảng, vẫn có bạn nghiên cứu trẻ hỏi: Vậy “vào ISI Web of Science” là thế nào? Câu trả lời rất đơn giản dưới đây.
Sau khi để mất một diện tích lớn lãnh thổ dữ liệu khoa học vào tay Scopus (Elsevier), cụ thể nhất là trong trận chiến dữ liệu năng suất nghiên cứu khoa học và xếp hạng đại học, nay ISI Web of Science, dưới sự quản lý của Clarivate Analytics phải giành lại đất đai, hoa lợi.
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Publons đã chính thức công bố các giải thưởng ghi nhận đóng góp của các chuyên gia thầm lặng lao động bình duyệt khoa học trong năm 2018 này.
Việc Publons được tích hợp vào Clarivate Analytics đã dẫn đến một thực tế lý thú là một số công cụ cơ sở dữ liệu quan trọng bậc nhất của Clarivate Analytics cũng được trao cho người sử dụng Publons. Và đó là một lợi ích rất đáng kể Publons đem lại cho người sử dụng.