CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: ISI Web of Science

Ngày 30/06/2021, Clarivate chính thức công bố bản báo cáo Journal Citation Reports 2021 (JCR 2021), ngừng đánh giá chỉ số tác động của 10 tạp chí.
Ngày 9-6-2021, tạp chí Journal of Asian Business and Economic Studies (của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức được chỉ mục trong danh mục Emerging Sources Citation Index (ESCI) thuộc Web of Science.
Mới đây, ISI Web of Science đã công bố báo cáo mới về các hướng nghiên cứu tiên phong trên thế giới hiện nay.
Ngày 29-6, Clarivate Analytics đã chính thức phát hành ấn phẩm thường niên Journal Citation Reports 2020 (gọi tắc là JCR 2020). Để phục vụ nhu cầu tra cứu hệ số tác động từng tạp chí, SSHPA cung cấp link đọc và download bảng thống kê các tạp chí và mức JIF tương ứng của ISI WOS.
Với khoản đầu tư 29 triệu đôla này, Trung Quốc muốn nâng cao vị thế của các tạp chí khoa học nội địa trong cộng đồng xuất bản khoa học quốc tế.