CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: ISI Web of Science

Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.
Một lần nữa chúng ta lại ngóng xem tiếp theo các "đại gia" dữ liệu khoa học ISI Web of Science và Scopus sẽ thi triển công phu gì trên vương quốc ấn phẩm khoa học mà họ đang làm mưa làm gió.
Thi thoảng, vẫn có bạn nghiên cứu trẻ hỏi: Vậy “vào ISI Web of Science” là thế nào? Câu trả lời rất đơn giản dưới đây.
Sau khi để mất một diện tích lớn lãnh thổ dữ liệu khoa học vào tay Scopus (Elsevier), cụ thể nhất là trong trận chiến dữ liệu năng suất nghiên cứu khoa học và xếp hạng đại học, nay ISI Web of Science, dưới sự quản lý của Clarivate Analytics phải giành lại đất đai, hoa lợi.
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Publons đã chính thức công bố các giải thưởng ghi nhận đóng góp của các chuyên gia thầm lặng lao động bình duyệt khoa học trong năm 2018 này.