CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Jack Ma

Alibaba sau khi thành lập và đầu tư vào chương trình nghiên cứu DAMO Academy sẽ tiếp tục đẩy mạnh với nền tảng nghiên cứu mở Luohan Academy hợp tác với những nhà khoa học đạt giải Nobel