CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: JAMA

Giáo sư, nhà nghiên cứu nổi tiếng về chế độ ăn uống đã bị kết luận vi phạm đạo đức nghiêm trọng bởi đại học Cornell. Từ tháng 6 năm 2018, Brian Wansink sẽ chính thức nghỉ hưu.