CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Journal Citation Reports

Cuối tháng 6-2021, Journal Citation Reports 2021 (JCR) chính thức công bố kèm theo một ẩn số thú vị: Journal Citation Indicator (JCI).
Ngày 30/06/2021, Clarivate chính thức công bố bản báo cáo Journal Citation Reports 2021 (JCR 2021), ngừng đánh giá chỉ số tác động của 10 tạp chí.
Mới đây, Clarivate đã chính thức công bố Journal Citation Reports 2021 với cập nhật Journal Impact Factor 2020.
Ngày 29-6, Clarivate Analytics đã chính thức phát hành ấn phẩm thường niên Journal Citation Reports 2020 (gọi tắc là JCR 2020). Để phục vụ nhu cầu tra cứu hệ số tác động từng tạp chí, SSHPA cung cấp link đọc và download bảng thống kê các tạp chí và mức JIF tương ứng của ISI WOS.
Năm 2018, Việt Nam có 10 nghiên cứu KHXH&NV được công bố trên các tạp chí có hệ số tác động cao.