CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Journal Impact Factor

Ngày 29-6, Clarivate Analytics đã chính thức phát hành ấn phẩm thường niên Journal Citation Reports 2020 (gọi tắc là JCR 2020). Để phục vụ nhu cầu tra cứu hệ số tác động từng tạp chí, SSHPA cung cấp link đọc và download bảng thống kê các tạp chí và mức JIF tương ứng của ISI WOS.
Ngày 23-6-2020, CiteScore 2019 đã được Scopus cập nhật cùng với cách tính mới.
Bên cạnh Journal Impact Factor hay CiteScore, Eigenfactor cũng là một hệ số tác động nổi bật với khả năng đồ thị hóa dữ liệu ấn tượng.
NatureIndex giới thiệu nghiên cứu của Bjørk có tựa đề "The journals in physics that publish Nobel Prize research" đăng trên Scientometrics (vol. 122, năm 2020; https://doi.org/10.1007/s11192-019-03312-8).
Với khoản đầu tư 29 triệu đôla này, Trung Quốc muốn nâng cao vị thế của các tạp chí khoa học nội địa trong cộng đồng xuất bản khoa học quốc tế.