CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Journal Impact Factor

Đến hẹn lại lên, mùa Journal Impact Factor lại mang tới nhiều xôn xao cho cộng đồng khoa học. Năm 2021 này, Web of Science tiếp tục có nhiều động thái đáng chú ý như hệ số tác động mới Journal Citation Indicator, tiếp tục tấn công các tạp chí có hành vi trích dẫn bất thường
Ngày 27/05/2021, cơ sở dữ liệu (CSDL) Scopus chính thức cập nhật hệ số tác động (HSTĐ) CiteScore 2020. Trong lần cập nhật này, hơn 26.000 tạp chí đã được Scopus cung cấp CiteScore, trong đó hơn 13.000 tạp chí là không HSTĐ Journal Impact Factor của Web of Science.
Cuối tháng 6-2021, Journal Citation Reports 2021 (JCR) chính thức công bố kèm theo một ẩn số thú vị: Journal Citation Indicator (JCI).
Ngày 30/06/2021, Clarivate chính thức công bố bản báo cáo Journal Citation Reports 2021 (JCR 2021), ngừng đánh giá chỉ số tác động của 10 tạp chí.
Mới đây, Clarivate đã chính thức công bố Journal Citation Reports 2021 với cập nhật Journal Impact Factor 2020.