CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Journal of Risk and Financial Management

Nghiên cứu mới về ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới xuất khẩu tại Việt Nam trong số chuyên đề Empirical Finance trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management [ESCI].
Lời mời đóng góp bài Chuyên đề Tài chính khởi nghiệp ở giai đoạn bình minh công nghiệp 4.0 [Journal of Risk and Financial Management — ISI Web of Science]