CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Khoa học nhận thức

Đối với các dân tộc thiểu số, sự hạn chế tiếp xúc với khoa học kĩ thuật hiện đại dường như là một trở ngại trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu. May mắn thay, họ vẫn có một “công cụ” hữu ích bên mình, chính là những kinh nghiệm dân gian được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bài viết sau đây về người Dao, dân tộc lớn thứ 9 tại Việt Nam, sẽ cho chúng ta biết thêm những thông tin chi tiết.
Bằng phương pháp nghiên cứu thông minh, các nhà tâm lý học đã tìm ra những bằng chứng về hiểu biết sơ khai của trẻ sơ sinh đối với toán, vật lý, xã hội, và ngay cả khía cạnh đạo đức.