CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Low-carbon economy

Tác giả Anita Engels (ĐH Hamburg, Đức) đã đưa ra nhưng phân tích về những yếu tố ảnh hưởng lên xu hướng giảm thiểu khí thải CO2 đang diễn ra tại Trung Quốc. Bà cho rằng viễn cảnh Trung Quốc có thành công lâu dài trong việc trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo sẽ có tác động rất tích cực đến việc giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.