CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Mark Twain

Lẽ tự nhiên, bản thảo nghiên cứu chứa chan đầy tâm huyết, và những ngày tháng lao động, sự phấn chấn sau khi nộp, mà bị phê bình nặng nề như hắt một xô nước lạnh vào nhiệt huyết, rồi lạnh lùng từ chối thì không thể không buồn. Thế nhưng...
tags: Mark Twain , reject
Trong xã hội hiện đại, lời nói văn minh là thứ cần phải học mới có. Và để học được thì lại cần những người thầy giỏi. Giai thoại sau đây được cho là của Mark Twain.