CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: mathematics

Nghiên cứu xác định và hỗ trợ trẻ em học chậm môn Toán tại các trường tiểu học ở Việt Nam.
Nhà toán học người Mỹ, Karen Uhlenbeck, đã chính thức được trao giải thưởng Abel 2019.
Về nhà toán học người Bỉ lỗi lạc Jean Bourgain (1954–2018)
Nhà toán học Canada Robert Langlands được trao giải thưởng Abel năm 2018 ở tuổi 81.